Privacybeleid van Motena

Deze rubriek beschrijft de gedragslijn van Motena wanneer zij persoonsgegevens verwerkt. Zij past deze handelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen.
 

1. Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers
Motena wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter en algemeen directeur. De zetel van Motena bevindt zich in de Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare.

Motena maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is. Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vind je hieronder.

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de aangifte van een gegevensverwerking, een klacht of vragen om informatie of advies, verwerkt Motena slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Motena wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat Motena het verzoek niet kan afhandelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of doet zijn aanvraag via ons digitaal meldpunt.
 

2. Gebruik van cookies
Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Motena de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.

Motena maakt gebruik van volgende type cookies:

 • Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer je met jouw elektronische identiteitskaart wenst in te loggen om gebruik te maken van het e-loket zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier jouw identiteit te controleren vooraleer toegang gegeven wordt tot jouw persoonlijke informatie. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
   
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
   
 • Performantiecookies
  We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Motena maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

3. Hoe zet je cookies uit?
Als je cookies wenst te blokkeren, kan je dat voor de door jou gebruikte browser doen.

Hou er, wanneer je cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Motena op haar websites gebruikt.
Hier vind je extra informatie voor de meest gebruikte browsers om cookies te weigeren.
 

4. Links naar andere sites
Deze website bevat links naar andere sites van de overheidssector en particuliere sector. Motena kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.
 

5. Meer informatie
Hier vind je meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet.