Vergeet dementie, onthoud de mens.

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, of breder genoemd, Wereld Dementie Dag. Jammer genoeg krijgen heel wat van de bewoners in ons woonzorgcentrum te maken met lichtere of zwaardere vormen van dementie. Op deze dag vragen we daarom extra aandacht voor deze hersenziekte.

 

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70% van de gevallen). Kenmerkend voor dementie is dat de beschadigingen in de hersenen verergeren en dat iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren. Dementie is een ziekte die niet te genezen valt. Er zijn wel medicijnen die mogelijk het proces kunnen vertragen.

 

Hoe herken je dementie?

Mensen met dementie hebben vaak in eerste instantie geheugenproblemen. Een van de meest voorkomende kenmerken van dementie is het vergeten van nieuwe informatie en belangrijke gebeurtenissen. De vergeet-me-nietjes zijn dan ook hét symbool voor een wereld zonder dementie. Naast vergeetachtigheid zijn taalproblemen, dwalen, en niet meer op woorden komen, spullen kwijtgeraken,... ook kenmerkende symptomen voor dementie. Vervolgens krijgen ze moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen, een gesprek volgen, informatie begrijpen, koffiezetten of hun hobby uitoefenen. In een latere fase zijn ook gedragsveranderingen en stemmingswisselingen mogelijk.

 

Hoe gaat ons woonzorgcentrum om met dementie?

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is uiteraard een grote verandering, maar in ons woonzorgcentrum blijft er gelukkig ook heel veel hetzelfde. Blijven ontmoeten, blijven leren, blijven ontdekken en vooral: blijven genieten. 

Door onze zorg-op-maat-aanpak gaan wij voluit voor een dagritme op maat van iedere bewoner. Onze bewoners mogen hun kamer inrichten naar believen, met persoonlijke en vertrouwde spullen, foto's, hun favoriete meubels,... Zolang zij zich maar thuis voelen. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk de routine van thuis te bewaren. At bewoner X elke dag een gele kiwi bij het ontbijt? Dan zorgen wij daarvoor. Maakte bewoner Y steeds nog een wandelingetje voor het slapengaan? Dat kan bij ons. 

Bovendien zetten we in ons woonzorgcentrum de continuïteit van de zorgverlening voorop. Dit betekent dat we ook de verdere zorg verlenen wanneer de hulpbehoevendheid toeneemt. Daarom staan we in nauw contact met de familie en mantelzorgers van onze bewoners, als partners in de zorg. Wanneer bewoners zelf niet meer in staat zijn om beslissingen te maken, zijn dát de vertrouwenspersonen waarmee we steeds in overleg blijven gaan om de zorg op maat van de bewoners te garanderen. Ons woonzorgcentrum een open huis. In die zin dat wij geen openingsuren hebben en iedereen bij ons altijd welkom is. Zo kunnen familieleden en mantelzorgers, vertrouwde gezichten, wanneer ze willen op bezoek blijven komen.

 

Infopunt Dementie

Kreeg je onlangs de diagnose dementie of ben je bezorgd over toenemende geheugenproblemen? Blijf niet met je vragen zitten en kom vrijblijvend even langs in het Infopunt Dementie, in ons collega-woonzorgcentrum WZC Ter Berken.

Je kan er terecht met praktische vragen of gewoon wanneer het je misschien even te veel wordt en je door het bos de bomen niet meer kan zien. Vanuit onze ervaring en kennis met personen met dementie proberen we een luisterend oor te bieden of een overzicht te geven van waar je terecht kunt.

 

Meer info?

Heb je vragen over onze aanpak of wens je vrijblijvend meer informatie over ons woonzorgcentrum? Neem dan contact op via info@wzcdewaterdam.be of 051 27 09 00 of wandel gerust eens binnen.